โครงการ Book Start  เริ่มต้นในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญร่วมมือกับงานสาธารณสุข ด้วยการหารกิจกรรมว่า ทำอย่างไรจึงจะให้พ่อ แม่ ลูก มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หนังสือเป็นสื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว มีอาสาสมัครทำโครงการนี้ แจกถุงหนังสือ Book Start ให้กับแม่ทุกคนที่เข้าโครงการ ในถุงจะมีหนังสือที่เหมาะกับเด็ก หนังสือการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับพ่อ-แม่ ของสำหรับเด็ก (อาจเป็นของเล่น ของใช้) รายชื่อหนังสือที่เหมาะกับเด็ก ห้องสมุดในละแวกนั้น และร้านหนังสือ ระยะแรกของโครงการเริ่มต้นที่เด็ก ๓๐๐ คน  ปี ๒๕๔๕ แจกหนังสือรวมแล้ว ๖ แสน ๕ หมื่น เล่ม และมีองค์กรต่างๆ เริ่มเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น ความคิดนี้จึงเผยแพร่ไป และมีประเทศต่างๆ สนใจทำโครงการนี้ เช่น ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  อเมริกา  และไทย  โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้ประสานงานกับ น.พ.บวร  งามศิริอุดม  กรมอนามัย  ดำเนินการนำร่องใน ๒ พื้นที่ คือที่ กทม.และราชบุรี มีตราประจำโครงการ เป็นรูปช้างอ่านหนังสือ  เพราะศึกษาธรรมชาติของช้างว่า ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่เอื้ออาทรห่วงใยช้างเล็กๆ (ลูกช้าง) และเริ่มที่เด็กอายุ ๖-๙ เดือน แต่ในเมืองไทย หนังสือสำหรับเด็กเล็กยังมีน้อย อาจต้องมีการจัดประกวดขึ้น ดังนั้น Book Start ในเด็กควรเริ่มได้ตั้งแต่อายุ ๖-๙ เดือน