มีความสุขในการอบรมมากค่ะ

วิทยากรใจดี เป็นกันเอง บรรยากาศสนุก และที่ชอบมากที่สุด คือ อาหารอร่อย แต่ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะ