วันนี้บรรยากาศในการอบรมสนุกมาก

คุณครูทุกให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางวิทยากรจัดมา

วิทยากรบรรยายดี...เป็นกันเอง

อาหารก็อร่อย...ขนมตาลก็อร่อย...ข้าวเย็นก็อร่อย