และแล้ววันสุดท้ายของการเยือนปักกิ่งก็มาถึง เราตื่นแต่เช้าเก็บของ แพคกระเป๋า (บางท่านได้คลอดกระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้ว) หลังทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังวัดลามะ ซึ่งฮ่องเต้องค์ที่ 14 ของราชวงค์หมิง ได้สร้างจากวังที่ท่านเคยอยู่เมื่อครั้งยังเป็นองค์ชาย เป็น วัดศาสนาพุทธแบบทิเบต นับว่าเป็นกลยุทธ์ในการ สร้างสมานฉันท์กับชนเผาทิเบต ซึ่งจีนปกครอง อยู่ ทำให้ทิเบตยอมรับและให้ใจกับจีน เนื่องจากใช้ พระราชตำหนักเดิมของฮ่องเต้สร้าง เป็นวัดลามะ แสดงให้เห็นว่า ทิเบตก็มีความสำคัญ ด้านในมีพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากไม้จันทน์ที่สูงที่สุดในโลก  เดิมทิเบตมอบให้ฮ่องเต้เพื่อสร้างเป็นบัลลังก์ แต่ฮ่องเต้บอกว่า.. หากเป็นบัลลังก์ ท่านก็ใช้ได้องค์เดียว แต่หากสร้างเป็นพระพุทธรูปไว้บูชา จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากกว่า ..   ทางเดินเข้าวัด สองข้างทางมีต้นแปะก้วยสวยมาก ใบกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีลูกอยู่บนต้น สมาชิกในกลุ่ม บอกจะเก็บเอาลูกแปะก้วยมา แต่เนื้อเหม็นมาก ไม่มีใครสนใจเก็บเลย อ้อ..มีอาจารย์บางท่านเก็บขึ้นรถมา 2 ลูก แต่ต้องนำไปโยนทิ้ง เพราะถูกต่อว่า.....เก็บของเหม็นขึ้นรถ.......

  เป็นส่วนที่มีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์อยู้ด้านใน  

ต้นแปะก้วยสองข้างทาง 

ใบและลูกแปะก้วย

<p> </p><p>มีลูกพลับที่เอาไปทำพลับแห้งด้วย</p>