KM-HU : ประทับใจคนสวน

บอย สหเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"

 ผู้เล่าเรื่อง


เรื่องเล่ากลุ่มที่ 3  เรื่องเล่าที่ 3
ผู้เล่า : คุณอัจวรรณ จันทร์ขาว
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจคนสวน

เรื่องเล่าพอสังเขป

    พี่สำเนียง (คุณสำเนียง ก้อนคง) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมาก อย่างเช่น บริเวณโดยรอบของอาคาร ซึ่งกว้างใหญ่มาก ต้นไม้ก็เยอะ ยังสามารถทำได้อย่างสวยงาม สะอาด และเรียบร้อยอีกด้วย  

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ความรับผิดชอบงานที่ดี

คุณลิขิต

- คุณรจเรข สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 3

- คุณพรรตรี  สุโยธีธนรัตน์

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                    บอย สหเวช 
                                                                                     24 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62900, เขียน: 24 Nov 2006 @ 18:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)