KM-HU : น้องจุง ผู้ร่าเริง

บอย สหเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"


ผู้เล่าเรื่อง

<p align="left">
เรื่องเล่ากลุ่มที่ 3  เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : คุณรจเรข สายคำ
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p align="left">
เรื่อง : น้องจุง ผู้ร่าเริง</p><p align="left">เรื่องเล่าพอสังเขป

   ประทับใจน้องจุง  (นางสาวอุไรวรรณ ก้อนคง) เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดกับงาน แม้เจอปัญหา สามารถทำทุกอย่างให้ดูไม่เครียดได้เสมอ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ</p><p>- แจ่มใส ร่าเริง

คุณลิขิต

- คุณรจเรข สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p>คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 3

- คุณพรรตรี  สุโยธีธนรัตน์

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p>
                                                                                    บอย สหเวช 
                                                                                     24 พ.ย. 49</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62899, เขียน: 24 Nov 2006 @ 18:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)