ผู้บริหารการศึกษา ในมุมมองอิสลาม # 1.ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ ในมุมมองอิสลาม

 

                    ภาวะผู้นำในอิสลาม คือ ความเชื่อใจ เป็นการเสนอข้อผูกมัดทางกายภาพระหว่างผู้นำและผู้ตามของเขา ซึ่งเขาจะพยายามปฏิบัติอย่างดีที่สุดในการชี้นำพวกเขา ปกป้องพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความยุติธรรม (Badawi , Beekun 1999 : Preface)

                    ภาวะผู้นำ  - ภาวะผู้นำใดๆ เป็นศิลปะในการจัดการธรรมชาติของมนุษย์ และการให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ชี้นำพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง  ในวิถีทางที่เชื่อฟัง เชื่อมั่น และ เคารพ ต่อมัน (Yakan 1998:76 )

                ในอิสลามภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกกิจการ ศาสดามุฮัมมัด ได้กล่าวว่า เมื่อมีจำนวนสมาชิก 3 คนในการเดินทาง ควรแต่งตั้งบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเขาเป็นผู้นำ ผู้นำที่มีคุณภาพ มักจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ ดังนั้นผู้นำนอกจากต้องรับผิดชอบต่อองค์การโดยรวมแล้ว ยังต้องเป้นผู้ให้บริการทั้งต่อองค์การและสมาชิก ความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับหลักบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) ซึ่งศาสดามุฮัมมัด ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำคือผู้รับใช้ประชาชน (Jabnoun 2548)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิรูปการศึกษาอิสลาม - Islamization of Educationความเห็น (0)