ความเห็น 102871

ความรู้สึกของการอบรม KM วันนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ ข้อความที่เข้ามาพูดคุย  ขอบคุณทุก ๆ ความห่วงใยที่ปราถนาดี