การเข้ารับการอบรมเรื่อง KM ดูเหมือนว่าจะได้รับความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริงในกระบวนการเรียนการสอน แต่มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งตรงที่ ไม่น่าจะจัดการอบรมตรงกับวันหยุดเลย