ครั้งที่2บันทึกประจำวันประจำวันที่31/05/2560

เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เวลาประมาณ8.30น.และรับประทานอาหารเช้ากันภายในศูนย์ วันนี้มีคณะศึกษาดูงานมาจากจ.บุรีรัมย์ พ่อแรมเลยให้ช่วยต้อนรับแขกจนถึงเวลา13.00น. หลังจากรับประธานอาหารกลางวันเสร็จ ทางศูนย์ก็ผู้อำนวยการของ กศน.อ.พนมทวนมาซื้อข้าวจำนวน450กิโลกรัม จึงได้ช่วยแม่เจี๊ยบ(ภรรยาของพ่อแรม)บรรจุข้างสารใส่กระสอบและขนขึ้นรถ และได้นั่งทำงานเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆของศูนย์ลงในคอมพิวเตอร์จนถึงเวลา 18.00น.ก็ได้เดินทางกลับบ้านกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)