ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เวลา08.00-09.30 น. นั่งฟังอบรมโครงการอบรมผู้นำชุมชนร่วมมือรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

เวลา 09.30-17.30 น. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดอนมะนาวและมีชาวบ้านดอนมะนาวไปด้วย ดูงานในเรื่องเกษตรออแกนิคและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


อบรม โครงการอบรมผู้นำชุมชนและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดอนมะนาว

อบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ไม่อันตรายต่อเกษตร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)