ครั้งที่1บันทึกประจำวันประจำวันที่ 30/05/2560

เวลา 9.00 น. รายงานตัวที่ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ได้มีการพูดคุยกับคุณแรม เชียงกา(พ่อแรม) ประธานของศูนย์ แต่เนื่องด้วยพ่อแรมติดภารกิจจึงให้ไปช่วยงานกรอกข้าวและแพ็คข้าวก่อน จนถึงเวลา12.00 น. ก็ได้รับประทานอาหารกันภายในศูนย์ และช่วงบ่ายก็ได้ร่วมพูดคุยกับพ่อแรมอีกครั้ง โดยพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการมาฝึกประสบการณ์วิชาครั้งนี้ และสอบถามข้อมูลคร่าวๆก่อน หลังพูดคุยกันเสร็จสิ้น ก็ได้ช่วยกรอกข้าวและแพ็คข้าวต่อจนถึงเวลา17.00น. ก็ได้เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)