ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียน อสม.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้เข้ารับการปฐมนิเทศ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เรื่อง ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี 2560

กับกลุ่ม อสม. ตำบลดอนมะนาว หมู่ที่ 2 และพูดถึงเรื่องการงดสูบบุหรี่โลก โดยคุณ มณเฑียนพยาบาลสาธารณะสุข พูดเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง


พยาบาลสาธารณะสุข สาธิตการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การกายภาพบำบัด


คุณมณเฑียน พูดถึงการงดสูบบุหรี่โลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)