รับการนิเทศจากกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา

...นิเทศ...กศน.4 ศูนย์...ส่งเสริมการอ่าน...

24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มศูนย์ลุ่มเจ้าพระยามานิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ กศน.อำเภอเสนา ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นปี 2560 ได้แก่ศูนย์ดิจิทอลชุมชน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต แผนการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมการอ่าน คณะนิเทศประกอบด้วย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี ผอ.กศน.บางบัวทอง ศน.จังหวัดนนทบุรี และ ศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เก็บภาพบรรยากาศการนิเทศครั้งนี้มาฝากนะคะ

</strong>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)