ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ​วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00-16.00น. ณโรงเรียน อสม.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้เข้ารับการปฐมนิเทศ อาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) เรื่องในการดูเเลผู้ป่วยติดเตียงปี 2560 กับกลุ่ม อสม.

ตำบลดอนมะนาว หมู่ที่ 2 เเละพูดถึงเรื่องการงดสูบบุหรี่โลก โดยคุณ มณเฑียน

คุณมณเฑียน พูดถึงการงดสูบบุหรี่โลก


พยาบาลสาธารณะสุข พูดเรื่องการดูเเลผู้ป่วยติดเตียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)