ขอเชิญชม รายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น

โปรดติดตามชม รายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนคืนวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 -20.00

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา

แขกรับเชิญ อาจารย์ประเสริฐ เรืองเดช ผู้เชี่ยวชาญ เรื่่องเท้า ร่วมเสวนากับผู้ดำเนินรายการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ดร.แสน ชฎารัมย์ และ คุณธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง เกี่ยวกับการดำรงชีวิติและการเปลี่ยนแปลง วิธี การดูลายเท้า บอกโรค อารมณ์ และความคิด พร้อมแนะนำวิธีปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น สมุนไพรดูแลปัญหาเท้าอย่างครบวงจร แถมท้ายวิธีการตัดต่อวีดีโอจากมือถือ

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

 รับชมทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com

 รับชมทางมือถือ www.stationg.com/wbtv

 รับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

• กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

• กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

• กล่องดาวเทียวค่าย CTH ช่อง 870

• กล่องดาวเทียวค่าย Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

• สามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน”

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

23 พฤษภาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)