บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาจารย์ ประเสริฐ เรื่องเดช