ตอนที่แล้วได้นำภาพของช้างชนิดต่าง ๆ เช่น ช้างแดง ช้างเผือก ช้างส้ม ช้างพลาย มาให้ชมแล้ว ในตอนนี้จะนำภาพของไอยเรศซึ่งเป็นกล้วยไม้ในสกุลช้างอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมปลูกเลี้ยงกันมาก บางครั้งจะเรียกว่า หางกระรอก  พบแพร่กระจายได้ทั่วทั้งประเทศไทย แต่จะมีความแตกต่างที่รู้ร่างของใบบ้างคือ ใบของไอยเรศที่พบทางภาคเหนือจะมีใบยาว ส่วนที่พบทางภาคใต้จะมีใบสั้นกว่า ส่วนดอกและสีของดอกจะคล้าย ๆ กัน  ความยาวของช่อดอกจะขึ้นกับความสมบูรณ์ของต้น และพันธุกรรม ไอยเรศบางต้นมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ บางต้นกลิ่นแรงแต่บางต้นก็ไม่มีกลิ่น ปัจจุบันนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สามารถผสมพันธุ์ให้มีความสวยงามมากขึ้น เช่นช่อดอกมีการเรียงตัวของดอกดีขึ้น ความแน่นของดอกมากขึ้น มีสีขาว(เผือก) แต่ยังไม่มีสีแดงทั้งดอก (ภาพจากเนต)