ปลายฝนต้นหนาว

ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ขอพักไว้ก่อนประชุมนานมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.ความเห็น (0)