รู้จักกันก่อนก็ดี... ก่อนที่จะเสนอผลงานครับ

 

Design by Sarayuth Deenang

 

         โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียน สาขาของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตั้งอยู่บ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคารและพ่อแม่พี่น้องชาวตำบล
กุดสะเทียนและตำบลใกล้เคียงสนับสนุนและช่วยเหลือ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2537 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 62 ไร่ ระหว่างบ้านกุดสะเทียนและบ้านนาทม ปี 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศใน วันที่ 10 สิงหาคม 2540โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร” มี นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ เป็นผู้บริหารคนแรก ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสุเมธ ปานะถึก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร     อักษรย่อ ก.ท.ว.

ปรัชญาโรงเรียน นต.ถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สัญลักษณ์โรงเรียน  หนังสือ – เทียน – ฟันเฟือง – สายน้ำ
                               
หมายถึง ความรู้เปรียบดังแสงสว่างชี้นำชีวิตให้เจริญก้าว ตามเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สีประจำโรงเรียน สีขาว – น้ำเงิน
                           
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
                           สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข็มแข็ง อดทน

คำขวัญประจำโรงเรียน   เรียนดี กีฬาเด่น มีวินัย ใจรักพัฒนา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน .:: โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ::.ความเห็น (1)

  • ยินดีต้อนรับค่ะ  รู้จักกันก่อนก็ดีค่ะ  ที่นี่ค่ะ
  • เมื่อรู้จักแล้ว  ก็นำเสนอผลงาน  เป็นความคิดที่เยี่ยมค่ะ
  • รออ่านบันทึกนะคะ