เนื่องจากคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาคำสั่งอะไรดีที่จะ extract ชื่อ file จาก url ก็เลยทำดังนี้

   url="http://www.somesite.org/some/path/here/and/the/filename.txt"
   s1=`echo $url | sed -e 's|/| |g'`
   n=`echo $s1 | wc -w `
   fname=`echo $s1 | cut -d" " -f $n`

คำสั่ง sed

   -e แปลว่า ให้ใช้ script ต่อไปนี้
   s|/| |g แปลว่า แทนที่เครื่องหมาย / ด้วย ช่องว่าง ส่วนตัว g แปลว่า global (ทั้งหมด)

   ดังนั้นค่า s1 จะได้เป็น

         http: www.somesite.org some path here and the filename.txt

คำสั่ง wc

    wc -w แปลว่า นับจำนวนคำทั้งหมด
    จากคำสั่งนี้จะได้ค่า 8

คำสั่ง cut

    cut -d" " -f $n
         -d แปลว่า ตัวแบ่งคือ " " (ช่องว่าง)
         -f  แปลว่า field ที่เท่าไหร่ ในที่นี้คือเอาตัวที่ 8

ดังนั้น fname จึงได้เป็น filename.txt

เอวังด้วยประการฉะนี้