วีดีทัศน์ตามประสงค์

จุดเด่นของวีดีทัศน์ตามประสงค์เป็นการนำภาพเคลื่อนไหวนำเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและไม่จำกัดเวลา

         วีดีทัศน์ตามประสงค์(Video on Demand) คือระบบการแพร่ภาพเสียงวีดีทัศน์จากคลังข้อมูลวีดีทัศน์สู่ผู้ชมที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสาร ผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดีทัศน์แบบทยอยส่ง โดยผู้ชมสามารถเลือกเนื้อหาวีดีทัศน์ได้ตามประสงค์โดยไม่จำกัดเวลา
การนำวีดีทัศน์ตามประสงค์มาช่วยเสริมในการจัดการศึกษา โดยการนำจุดเด่นของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มีความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและไม่จำกัดเวลา สามารถส่งข้อมูลวีดีทัศน์ตามประสงค์ได้เมื่อผนวกกับข้อดีของการได้สัมผัสและเรียนรู้กับสื่อที่ให้ภาพเคลื่อนไหวย่อมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาได้ดี โดยเฉพาะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจหรือบางชั่วโมงที่พลาดการเข้าชั้นเรียน
        ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาเห็นว่าการนำระบบวีดีทัศน์ตามประสงค์ มาใช้กับการศึกษาทางไกล และการบริการสื่อเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ระบบการเก็บ ข้อมูล (Files Server) ที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดีทัศน์และข้อมูลจำนวนมาก ผ่านเครือข่าย สารสนเทศ (Information Technology Network) เพื่อเป็นการหาความรู้ใหม่สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน หรือพลาดการเข้าชั้นเรียน หรือต้องการทบทวนความรู้ที่เรียน มาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ตลอดเวลา เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรู้ของตนเองแม้จะพลาดการเรียนการสอนในชั่วโมงปกติ

       เข้าดูวีดีทัศน์ตามประสงค์ได้ที่ http://vc.pn.psu.ac.th/vc/course/category.php?id=13

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีทางการศึกษา สงขลานครินทร์ ปัตตานีความเห็น (1)

รุจโรจน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปันครับ