​Robert Taylor


เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ วันสงกรานต์ โลกสูญเสีย Robert Taylor (ผู้ประดิษฐ์ internet ให้พวกเรามีชีวิตที่ติดต่อสื่อสารได้สะดวกสบายอย่างในปัจจุบัน) ด้วยวัย ๘๕ ปี


น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้รับรางวัลโนเบล และดูจากประวัติในวิกิพีเดีย รู้สึกว่าท่านได้รับการยกย่องน้อยไปหน่อย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะผลงานของท่านเป็นงานภาคสนาม ไม่ใช่งานวิชาการหรือไม่


ที่ผมนำมาเล่าก็เพื่อชวนให้อ่านประวัติของท่านตอนเรียนมหาวิทยาลัย ที่เรียนตามความชอบและสนใจของตนเอง แม้จะไม่ได้เรียนจนจบปริญญาเอก แต่พื้นฐานของวิชาที่ท่านเรียนปริญญาตรี ก็ช่วยให้ท่านค้นคว้า (ประดิษฐ์) ผลงานได้สำเร็จ โดยจุดสำคัญคือ ช่วยให้มีจินตนาการในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งบ่มเพาะ พัฒนาทักษะจินตนาการ


วิจารณ์ พานิช

๒๔ เม.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)