วันนี้และทุกวันสำคัญ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันวิสาขบูชา ขณะเดียวกันเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเอง เมื่อ 57 ปีที่ผ่านมา คุณแม่เล่าให้ฟังว่า ขณะที่คุณแม่จะไปเวียนเทียน ท่านรู้สึกปวดท้องคลอดผมให้ลืมตามาดูโลกใบนี้ ของคุณที่คุณพ่อและคุณแม่ที่ให้ชีวิตดูแลผมตั้งแต่แรกคลอด จนเติบโตมาจวบจนทุกวันนี้

คุณพ่อจากไปเมื่อ 16 มิถุนายน 2531 ด้วยสาเหตุมะเร็งตับ เป็นไปตามวิถีทาง ข้าราชการพัฒนาสมัยก่อน เมื่อเวลาออกทำงานกับชาวบ้าน เป็นธรรมเนียมที่มักจะดื่มสุรากับชาวบ้าน เพื่อความคุ้นเคยเป็นกันเองกันชาวบ้าน การนำนโยบายหน่วยราชการ และประสานราชการ จะเกิดความสะดวกเพราะสนิทสนมกันดี ไป 20 หลังคาเรือน ดื่มสุราน่าจะ 20 จอก สำหรับคุณแม่ผมอายุยืนยาวดี ปีนี้อายุที่ 90 ปี หลังจากวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ผลพวงจากการดื่มสะสมมาเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งร้าย ผมเคยพูดกับเพื่อน ๆ ว่า คนสมัยก่อน ข้าราชการสมัยก่อน เท่าที่สังเกตเอาตับไตไส้พุงเข้าทำงานด้วย บั่นปลายชีวิตเกิดผลเสียต่อสุขภาพกันไม่น้อย ในด้านหลักการแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องดื่มอะไรนักหน้า แต่การทำงานเพื่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชน ในยุคสมัยนั้้น ดูเหมือนไม่มีวิธีอื่น ปฎิบัติสืบต่อกันมานาน

บทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อ เกี่ยวกับการเข้าชาวบ้านต้องดื่มสุรา ( ท่านก็ไม่ดื่มเป็นอาจิณ ) ผมคิดว่า ไม่ควรนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากการดื่ม การสังสรรค์โดยมีสุรา เบียร์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อน หากทำเพียงพอเหมาะพอควร คงไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่หากเกินสมควรไปแล้ว มันส่งผลเสียหลายด้าน ลูก ๆ หลาน ๆ เด็กเยาวชน หากพวกเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดา จะส่งผลเสียต่อสมอง และพัฒนาการด้านการศึกษามาก วันนี้และทุกวัน ผมเชื่อว่า ล้วนเป็นวันสำคัญของทุกท่าน การรู้จักสังเกตเรียนรู้ นำบทเรียนต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านไม่น้อย ขอบคุณผู้รับผิดชอบบล็อค และผู้สนับสนุนที่ให้พื้นที่ ให้โอกาส ให้การสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นี่ครับ

10 พ.ค.2560บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)