หยิบยกงานวิชาการ สร้างความตระหนักผักปลอดภัยให้ชุมชน ผักในครัวเรือนหวายน้อย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่วันหยุดของใครๆ ไม่ใช่วันหยุดของ Node และคณะทำงานโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านหวายน้อย ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยของสารเคมี วิธีการปลูกผักแบบปลอดสารเคมีให้กับชาวบ้านหมู่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ


ความเข้าใจเรื่องอันตรายของสารเคมีนั้น เชื่อว่ายาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมีต่าง ๆนั้น ชาวบ้านทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ด้วยความ จำเป็นต้องใช้ หรือคิดว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ผักที่ตนเองปลูกงอกงามนั้นทำให้ละเลยและเลือกที่จะยังใช้มันต่อไป ซึ่งการให้ความรู้ในครั้งนี้คุณปัญญาเลือกที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนได้ฟังโทษหรืออันตรายของสารเคมีจากนักวิชาการของตำบล คุณหมอณรงค์ กาฬัภักดี ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อถือมากกว่าตน ซึ่งคุณหมอณรงค์นั้น ก็ไม่ได้พูดไปตามความรู้พื้นฐานแต่ท่านได้หยิบยกจากงานวิจัย, ผลงานวิชาการที่เชื่อถือได้มาให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน โดยยกตัวอย่างประเด็นเรื่องของยาฆ่าหญ้าย่ายอดนิยม อย่างการม๊อกโซน คุณหมอได้ให้ความรู้โดยอ้างอิงผลงานวิชาการด้วยว่า

“ จากการศึกษาวิจัยโดยประเทศญี่ปุ่นผลพบว่า กาม๊อกโซนเป็นสารเคมีที่จะตกค้างในร่างกายมนุษย์ 17-18 ปี และเป็นยาอันตรายที่ยังไม่มียาต้านพิษ ถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้เซลล์ต่าง ๆในร่างกายสูญเสียหน้าที่ซึ่งเป็นอันตรายมาก สารเคมีอื่น ๆ ก็เช่นกัน”

และถึงแม้ชาวบ้านจะไม่ได้ใช้เอง แต่ผักในตลาดนัดที่เราซื้อกันมานั้นเขาก็อาจจะใส่มา ดังนั้นทางหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุด ไม่ใช่การซื้ออาหารจากร้านอาหารมาบริโภคเพราะอาหารพวกนั้นอาจจะไม่มีโภชนาการใด ๆ แต่เป็นการปลูกผักเพื่อรับประทานเองเพราะเรามั่นใจได้ว่าเป็นอาหารคุณภาพอย่างแน่นอน นอกจากนี้วิทยากรยังได้ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ยากำจัดแมลงที่ทำได้ง่ายๆ และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้และอีกหลาย ๆ สูตรเพื่อเป็นตัวเลือกให้ชาวบ้านนำไปปรับใช้ ซึ่ง Node เชื่อจากสิ่งที่สังเกตุได้ว่าเมื่อชาวบ้านเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีแล้ว ก็จะปลูกผักเพื่อรับประทาน เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวไม่ใช่เรื่องยาก


แม้จะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนล่าช้าไปบ้าง แต่ก็อาจจะเป็นโครงการที่ก้าวไปช้า ๆ อย่างมั่นคงก็เป็นได้ จริงไหมคะ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Node สสส.ความเห็น (0)