บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ติดตามหนุนเสริมให้กำลังใจ