มัลเบอร์รี่

มัลเบอร์รี่ พืชสารพัดประโยชน์

มัลเบอร์รี่เปรียบเสมือนเป็นอาหารของนางฟ้า และเป็นยา ( รักษาโรค ) ระดับเทพ” เลยทีเดียว มาดูประโยชน์อย่างกว้าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงต้นมัลเบอร์รี่ทั้งต้นดังนี้ ( กิตติพันธ์ สุริยศักดิ์, 2554, หน้า 17 )

1. เป็นอาหารของหนอนไหม

2. เป็นพืชสมุนไพร

3. เป็นอาหารและเครื่องดื่ม

4. เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

5. เป็นกระดาษ

6. เป็นไม้ประดับ

7. เป็นอาหารสัตว์

8. เป็นส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา

9. เป็นเชื้อเพลิง

ดาวโหลด์ไฟล์ประวัติและความเป็นมาของมัลเบอร์รี่ได้ที่นี่ 20170506165205.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัลเบอร์รี่ความเห็น (0)