สบายวันหยุด 35 : ทีมพากย์/ตัวละคร ซีรีย์ "พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก"

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไปเห็นทีมพากย์สามก๊กปี 1994 แล้วนึกถึง ทีมพากย์ซีรีย์ "พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก" จึงไปค้นคว้ามาบันทึกไว้ ซึ่งเดี๋ยวนี้วิทยาการก้าวหน้าสามารถทำลิงค์เป็น VDO ได้

ทีมพากย์นี้คือ "ทีมพากย์พันธมิตร" ประกอบด้วย

ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ (โต๊ะ) พากย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
ประพัฒน์ สินธพวรกุล (คิม) พากย์เป็นเจ้าชายเทวทัต
สุรพร ใจรัก (ภา) พากย์เป็นเจ้าหญิงยโสธรา

สัมภาษณ์ "ทีมพากย์พันธมิตร" ตั้งแต่นาทีที่ 14

ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ (โต๊ะ) พากย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง พากย์เป็นอสิตมุนี/อาฬารดาบส/องคุลีมาล
อรรคพล วิมลพัชร (ตั้ม) พากย์เป็นพระอานนท์/พระเจ้าโธโตทนะ
อรนุช ลาดพันนา (นุช) พากย์เป็นพระนางปชาบดี/พระนางมัคลา
สุรพร ใจรัก (ภา) พากย์เป็นพระนางสิริมหามายา/พระนางยโสธรา/เจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็ก

ตัวละคร : พระเจ้าสุทโธทนะ-พากย์โดย: สันติสุข พรหมศิริ

ตัวละคร - พระนางสิริมหามายา-พากย์โดยสุรพร ใจรัก (ภา)

ตัวละคร - พระนางปชาบดี พากย์โดยอรนุช ลาดพันนา (นุช)

ตัวละคร - พระนางมังคลา พากย์โดยอรนุช ลาดพันนา (นุช)

ตัวละคร - เจ้าชายสิทธัตถะ พากย์โดยปริภัณฑ์ วัชรานนท์


ตัวละคร - พระนางพิมพายโสธรา พากย์โดยสุรพร ใจรัก (ภา)

แนะนำตัวละคร - เจ้าชายเทวทัต พากย์โดยประพัฒน์ สินธพวรกุล (คิม)


ซีรีย์ "พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก" ย้อนหลัง 54 ตอน

บีแมน
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หอพักมน.นิเวศ 3


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)