​ถิ่นทอง 8

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ต่อจากตอนที่แล้ว

2.อาณาจักรฟูนัน พศว. 6-11

จากบันทึกในสามก๊กว่า 2 ทูตจีนคือคังไถและชูยิงได้เดินทางมาฟูนันว่าคนถิ่นนี้ผิวดำ ผมหยิก ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโสร่ง เดินเท้าเปล่า มีตุ้มหู กำไล มีแหวนทองคำ บ้านเรือนมุงด้วยใบไผ่ ใช้เรือพายนับถือศาสนาพราหมณ์นิกายไศว เดิมโกณธัญญะ ชาวอินเดียแต่งงานกับสาวพื้นเมืองชื่อนาคโสมาและปกครองเมืองนี้มีเมืองหลวงชื่อวยาธปุระ คนพื้นเมืองนับถือพญานาค ( งูใหญ่ )

3.อาณาจักรเจนละ พศว. 11-12

มีเมืองชื่อเศรษฐปุระ อยู่บริเวณเมืองจำปาศักดิ์ ประเทศลาวในปัจจุบัน ยุคที่ขอมโบราณสร้างปราสาทหินมากเช่น ปราสาทหินภูมิโปน จ. สุรินทร์ ปราสาทหินเขาน้อย จ. สระแก้ว เป็นต้น

4.อาณาจักรจามปา พศว. 7-19

อยู่บริเวณเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม จากเดิมนับถือพุทธเมื่อพ่อค้าอาหรับเข้ามามีอิทธิพลจึงเปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลาม เราเรียกว่า แขกจาม ( น. 207 ) หลังจากอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงใน พ.ศ. 18 คนเผ่าสยามชื่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางและขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดก็ยึดอำนาจจากขอมแล้วตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นมา

5.อาณาจักรทวาราวดี พศว. 11-16

เมืองสำคัญในอาณาจักรนี้คือ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์และลพบุรี อาณาจักรนี้เป็นชนชาติมอญ ในช่วงปลายอาณาจักร พระเจ้าไชยศิริ ลูกพระเจ้าพรหมแห่งโยนกเชียงแสนหนีข้าศึกมาอยู่เมืองอู่ทองได้ลูกชายตั้งชื่อเป็นพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองไปตั้งที่เมืองอยุธยาปัจจุบันเดิมอยู่ในอาณาจักรละโว้

6.อาณาจักรละโว้มีเมืองอยุธยาเป็นเมืองท่าน้ำที่สำคัญมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงสร้างขึ้นเมื่อปีชวด พ.ศ. 1867 ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี ต่อมาหน้าพระหลวงพ่อโตชารุด ได้ ศ. ศิลปะ พีระศรี ตกแต่งใบหน้าหลวงพ่อโตใหม่ดังปัจจุบัน

7.อาณาจักรหริภุญชัย พ.ศ. 1310-1835

ผู้สร้างเมืองนี้ชื่อฤาษีวาสุเทพต่อมาได้เชิญนางจามเทวีลูกสาวเจ้าเมืองละโว้ขึ้นไปปกครองจนมาล่มสลายเพราะพระขุนเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนายกทัพมาตีเอาเมืองหริภุญชัยได้จากพระยายีบา เมืองหริภุญชัยรุ่งเรืองมาได้ 612 ปี มีเจ้าเมืองปกครองถึง 49 คน

8.อาณาจักรโยนกเชียงแสนและล้านนา พ.ศ. 1835-2435

เดิมทีเป็นชุมชนละว้าเล็ก ๆ ตั้งบ้านเรือนบริเวณดอยตุงมีปู่เจ้าลาวจกเป็นผู้นำและมาสร้างเมืองใหม่ชื่อภูกามยาวคือพะเยา ในยุคพ่อขุนงำเมืองได้ร่วมกับพ่อขุนเม็งรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยพากันสร้างเมืองใหม่ให้เป็นเมืองหลวงล้านนาชื่อเมืองเชียงใหม่เมื่อ 12 เม.ย. 1839

ต่อมาอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ายุคพระเจ้าบุเรงนอง เมื่อ พ.ศ. 2101 และต่อมาก็สลับกันคือเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามและพม่าจนท้ายสุด พ. ศ. 2317 ก็ขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบัน.

…………………………..

บรรณานุกรม

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ . ( 2547 ). ประวัติศาสตร์ไทย . กรุงเทพ ฯ : สุขภาพใจ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น



ความเห็น (0)