ประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สถาบันอาศรมศิลป์ (๒) : เสียงสะท้อนจากห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒๐ คน ขอเข้าสังเกตการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ชั้นเรียนเป็นกลุ่ม คราวละ ๔-๕ คน เมื่อจบการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น เพื่อนอาจารย์ได้ส่งภาพและคำ ที่เกิดจากการสรุปข้อเรียนรู้มาให้ดังนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)