​มหาวิทยาลัยไร้คุณภาพ


ผมขอแสดงคารวะต่อ กกอ. และ สกอ. ที่เผยแพร่ข่าวมหาวิทยาลัยไร้คุณภาพ ดังข่าว , ,


ที่จริงหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ก็ยังมีระดับคุณภาพแตกต่างกัน มีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกัน หาก กกอ. / สกอ. สามารถแยกแยะหรือจัดระดับเป็นกลุ่มๆ บอกสาธารณชนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยมาก


วิจารณ์ พานิช

๑๔ เม.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.44.166
เขียนเมื่อ 

So we have "มหา'ลัย (without วิทย) ไร้คุณภาพ" that reflect the ways of education providers without ethics.

Let's seek and throw away the rotten fish. Let's give those impacted students a better chance in life.