เก็งข้อสอบ LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2

เก็งข้อสอบ LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2 ລາວຂັ້ນພື້ນຖານ 2

1.ข้อใดไม่ใช่หลักการฝึกเขียนของภาษาลาว

แนวคำตอบ การฝึกหัดเขียนภาษาลาวมีอยู่ 3 ประการ คือ

1.หัดเขียนงาม (คัดตัวบรรจง)

2.หัดก่าย (วางสระ วรรณยุกต์ ถอดแบบมาให้ถูกต้อง)

3.หัดเขียนตามคำบอก (ให้คนอื่นบอกให้เขียน)

2.ข้อใดคือการฝึกเขียนภาษาลาว

แนวคำตอบ ดูจากข้อ 1

3.การเขียนตัวหนังสือลาวแต่ละตัวจะต้องเริ่มจากส่วนใด

แนวคำตอบ เริ่มแต่หัวอักษรและไปสิ้นสุดที่หางอักษรเสมอ

4.ໄກ່ແມ່ເຂ່ຍຫາເຫຍື່ອອຍູ່ໃກ້ເຫງິ້າໄມ້ແລະປ່າຫຍ້າຄາ แปลเป็นไทยว่าอย่างไร

แนวคำตอบ ไก่ตัวเมียหรือแม่ไก่เขี่ยหาเหยื่ออยู่ใกล้เหง้าไม้และป่าหญ้าคา

5.ข้อใดแปลเป็นภาษาลาวได้ถูกต้อง

แนวคำตอบ การแปลที่ถูกต้อง 1.ฤดูฝน-ຍາມຝົນ 2.เครื่องบินบินไว-ຍົນບິນໄວ 3.ไกวชิงช้า- ໄກວໂອຊາ 4.เตียงนอน-ຕຽງນອນ 5.หงอนไก่-ຫອນໄກ່

6. ຊັບ เป็นภาษาไทยว่าอย่างไร

แนวคำตอบ ຊັບ แปลงว่า วัตถุที่มีรูปร่างคือข้าวของเงินทอง

7.การกระทำไม่ดี ผิดหลักทางศาสนา ตรงกับข้อใดในภาษาลาว

แนวคำตอบ ການຊົ່ວ

8.ข้อใดหมายถึงเครื่องวัด

แนวคำตอบ ເຄື່ອງແທກ

9.ໂຕ້ນຊິງ แปลเป็นไทยได้ว่าอย่างไร

แนวคำตอบ ลูกตุ้มชั่งน้ำหนักของเครื่องชั่ง

10.ເຄື່ອງຜອງ

แนวคำตอบ เครื่องตวง

11.พูดไม่ตรงหลอกให้หลงเชื่อ

แนวคำตอบ ຕົວະ

12.ตราชั่งน้ำหนัก

แนวคำตอบ ຊິງ

13.ສັກເທື່ອ

แนวคำตอบ สักครั้ง สักที

14.ທີຮັກແພງ

แนวคำตอบ ที่รักยิ่ง

15.ຄວາມເອົ້າ

แนวคำตอบ คำพูด

16.ເຄືອດຄາຍ

แนวคำตอบ ลดลง เบาบางลง

17.ຍ້ອມ

แนวคำตอบ เพราะว่า

18.ເຕືອນສະຕິ

แนวคำตอบ เตือนใจให้ตั้งมั่น

19.ທຳຈະລິຍາ

แนวคำตอบ ความประพฤดีงาม

20.ເຮັດການ

แนวคำตอบ ทำงาน

21.ຮັກຫອມ

แนวคำตอบ เป็นที่รัก

22.ສອບເສັງ

แนวคำตอบ การสอบแข่งขัน

23.ຍູ້

แนวคำตอบ ผลักดัน สนับสนุน

24.ສົມບັດຜູ້ດີ

แนวคำตอบ มีความดีในตัว

25.ພາຍລຸມ

แนวคำตอบ ภายหลัง ภายหน้า

26.ຫ້ອງການ

แนวคำตอบ ห้องทำงาน

27.ในภาษาลาวมีเสียงที่ใช้พูดจากันกี่เสียง

แนวคำตอบ 7 เสียง

28.พยางค์ตายมีกี่เสียง

แนวคำตอบ 2 เสียง

29.พยางค์เป็นมีกี่เสียง

แนวคำตอบ 5 เสียง

30.พยางค์ตายที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง สระเสียงสั้นใช้วรรณยุกต์ได้เฉพาะไม้ใด

แนวคำตอบ ไม้ตรี เช่น เกาะ เก๊าะ

อักษรกลางในภาษาลาว มี 8 ตัว คือ ກ ຈ ດ ຕ ບ ປ ຢ ອ สระเสียงสั้นในภาษาลาวมี 12 เสียง คือ -ະ -ິ -ຶ -ຸ ເ-ະ ແ-ະ ໂ-ະ ເ-າະ ເ-ິ ເ-ັຍ -ົວະ ເ-ຶອ

31.พยางค์ตายที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง สระเสียงยาวใช้วรรณยุกต์ได้เฉพาะไม้ใด

แนวคำตอบ ไม้โท เช่น กาก ก้าบ

สระเสียงสั้นในภาษาลาวมี 12 เสียง คือ -າ -ີ -ື -ູ ເ- ແ- ໂ- -ໍ ເ-ື ເ-ຍ -ົວ ເ-ືອ

32.เพราะเหตุใดพยางค์ตาย พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงหรืออักษรตำ่ ใช้วรรณยุกต์ไม่ได้

แนวคำตอบ เพราะทั้งสองรวมกันแล้วมีเสียงได้เท่ากับอักษรกลาง

อักษรสูงมี 12 ตัว รวมอักษรพิเศษอีก 6 ตัว ดังนี้ ຂ ສ ໗ ຜ ຝ ຫ / ຫງ ຫຍ ຫນ ຫມ ຫວ ຫຼ หรือ ທລ

33.ข้อใดสามารถใช้วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา ได้ทั้ง 4 ไม้

แนวคำตอบ พนยางเป็น เมื่อพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง

34.พยางค์เป็นเมื่อพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงหรือต่ำ สามารถใช้วรรณยุกต์ใดได้บ้าง

แนวคำตอบ วรรณยุกต์ เอก โท

35.ຜູ້ເ໗ົ້າຫມັກຂອງຫວານ คำใดเป็นคำนามใช้เป็นกรรมตรง

แนวคำตอบ ຂອງຫວານ (ของหวาน) แปลเป็นไทยว่า คนชราขอบกินของหวาน

36.ນົກຫາເຫຍື່ອໄປເລ້ຽງລູກ คำว่า ເຫຍື່ອ ทำหน้าที่อะไร

แนวคำตอบ คำนามใช้เป็นกรรมตรง

37.ຢາແມ່ເຮັດເຊົ້າຫນົມທຽນ คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด

แนวคำตอบ คำนามใช้เป็นกรรมตรง

38.ພໍ່ໃຫ້ເງິນຂ້ອຍມື້ລະ 50 ບາດ คำที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่ใด

แนวคำตอบ ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยาของประโยค

39.ໄທບ້ານບອກທາງເຂົາ คำใดทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยาของประโยค

แนวคำตอบ คำว่า บอก

40.ຂ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ຫມາກິນຢາຄູ່ມື້ คำใดทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยาของประโยค

แนวคำตอบ ໃຫ້

41.เราจะทดสอบว่าคำใดทำหน้าที่กรรมรองหรือไม่ โดยแทรกคำว่าอะไรเข้าไปในประโยค แล้วจะได้ความอย่างเดิม

แนวคำตอบ คำว่า แก่ หรือ ให้แก่

เช่น จาก ພໍ່ໃຫ້ເງິນຂ້ອຍມື້ລະ 50 ບາດ เป็น ພໍ່ໃຫ້ເງິນແກ່ຂ້ອຍມື້ລະ 50 ບາດ

42.ข้อใดมีคำนามขยายคำกริยาบอกสถานที่ ทิศทาง และเวลา

แนวคำตอบ คำนามขยายคำกริยาบอกสถานที่ ทิศทาง และเวลา เช่น

ລາວໄປຕະຫຼາດ

ທ່ານຢູ່ທາງພາກໃຕ້

ລາວນອນໂຮງຫມໍ

ຂ້ອຍຫມັກເຫັດວຽກກາງຄືນ

ເຈົ້າໄປເມືອງເຫນືອ

43.คำใดในประโยคเป็นคำขยายกริยา

แนวคำตอบ ดูข้อ 42

44.คำสรรพนามคือ

แนวคำตอบ คำที่ใช้แทนบุคคลแสดงถึงฐานะของผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ถูกกล่าวถึง

45.ข้อใดมีคำสรรพนามที่ใช้ชี้ระยะ

แนวคำตอบ คำสรรพนามที่ใช้ชี้ระยะ สรรพนามชนิดนี้มีอยู่ 3 คำ คือ นี่ นั่น โน่น เช่น

ນີ່ບ້ານເຈົ້າເມືອງ

ນັ່ນໂຮງພະຍາບານ (ໂຮງຫມໍ)

ພູ້ນໂຮງຮຽນ

46.ข้อใดมีคำสรรพนามใช่คำถาม

แนวคำตอบ สรรพนามใช่คำถาม สรรพนามพวกนี้ได้แก่ อะไร ใคร ไหม เช่น

ເຈົ້າຮູ້ຫຍັງມາແຫມ່?

ໄຜສີມາຢາມ?

ໄສບ້ານເຈົ້າຊີ້ດຸ?

47.สรรพนามมีรูปซ้ำกับสรรพนามที่ใช้ในคำถามแต่จะใช้ในประโยคที่มีความหมายแสดงว่าไม่แน่นอน คือ สรรพนามชนิดใด

แนวคำตอบ สรรพนามไม่เจาะจง เช่น

ອິຫຍັງກໍ່ກິນໄດ້

ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນໄຜເລິຍ

ໃດໆໃນໂລກລ້ວນອະນິຈັງ

48.คำใดในประโยคเป็นคำสรรพนามที่ใช้ชี้ระยะ

แนวคำตอบ ดูข้อ 45

49.คำใดในประโยคเป็นคำสรรพนามที่ใช้ถาม

แนวคำตอบ ดูข้อ 46

50.คำใดในประโยคเป็นคำสรรพนามที่ไม่เจาะจง

แนวคำตอบ ดูข้อ 47

51.สังขยาคุณศัพท์ คือ

แนวคำตอบ คำที่หมายถึงจำนวนซึ่งเขาใช้นับ คน สัตว์ สิ่งของ

52.สังขยาคุณศัพท์ แบ่งได้เป็นกี่ประเภท

แนวคำตอบ 2 ประเภท คือ ปกติสังขยา กับ ปูรณสังขยา

53.ปกติสังขยา คือ

แนวคำตอบ จำนวนเลขธรรมดา

เช่น ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ ໐ ໑໑ ໑໒ ໑໓ ໑໔ ໑໕ ໑໖ ໑໗ ໑໘ ໑໙ ໒໐ ໓໐ ໔໐ ໕໐ ໖໐ ໗໐ ໘໐ ໙໐ ໑໐໐ ໕໐໐ ໑໐໐໐.

54.ข้อใดเป็นปกติสังขยา

แนวตำตอบ ชาวนา 10 คน ม้า 3 ตัว เงิน 500 กีบ

55.ปูรณสังขยา คือ

แนวคำตอบ เลขซึ่งลำดับที่ ลำดับชั้น และระบุวันที่ เช่น เพื่อนผมวิ่ง 100 เมตร ชนะที่ 1 เป็นต้น

56.1,212,000,000 อ่านว่าอย่างไร

แนวคำตอบ อ่านว่า หนึ่งตื้อสองร้อยสิบสองล้านกีบ

57.ຫມາກສີດາ แปลว่า

แนวคำตอบ ฝรั่ง

58.คำใดเป็นคำนามทั้งหมด

แนวคำตอบ คำนาม เช่น ທ້າວແກ້ວ, ບິດຮຽນ, ປື້ມ, ຫມາກສີດາ, ວ່າວ, ຫມາກຂ່າງ,ປ່ອງຍ້ຽມ

59.คำในข้อใดเป็นคำสรรพนามทั้งหมด

แนวคำตอบ คำสรรพนาม เช่น ລູກ,ລາວ ພອກເຂິາ,ເດັກນ້ອຍ

60.คำในข้อใดเป็นคำกิริยาทั้งหมด

แนวคำตอบ คำกิริยาเช่น ອ່ານ,ປົ່ງ,ກົ້ມ ເບິ່ງ,ຮ້ອງ ,ສຸກ, ຫຼິ້ມ, ປ່ອຍ ,ຫຼຽວ

61.ລາວຍ້າຍບ້ານໄປຢູ້_________

แนวคำตอบ ທາງເຫນືອ

62.ເຈິ້າຊື້ອເສື້ອໂຕນີ້ມາຈາກຮ້ານໃດ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ คุณซื้อเสื้อตัวนี้มาจากร้านไหน

63.ຂ້ອຍເປັນຄົນເຮັດ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ ผมเองเป็นคนทำ

64.ລາວຫມຸດນຳ້ທົນດົນ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ เขาดำน้ำทนนาน

65.ຂ່ອຍກິນນຳ້ມື້ນີ້ຫມດໄປ 5 ຈອກ แปลว่า

แนวคำตอบ ฉันกินน้ำวันนี้หมดไป 5 จอก

66.ນື້ນີ້______ເປັນຫຍ່າງໃດ!

แนวคำตอบ ອາກາດ

67.ກິນເຂົ້າເຊົ້າແລ້ວຍັງເຈົ້າ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ ทานอาหารเช้าแล้วยังคับ

68.ມີເຂົ້າປຽກຂາຍບໍ່ເຈົ້າ ມີເຈົ້າ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ มีข้าวต้มขายไหมครับ มีค่ะ

69.ມີ____ງົວ

แนวคำตอบ ຊີ້ນ

70.ມີຫຼິ້ນບ້າດສະເກັດບານ ຫມາກບານ ເຈົ້າ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ มีเล่นบาสเก็ตบอล ฟุตบอลครับ

71.ລາວເຕະຫມາກຕໍ່ຕີຫມາກຂົນໄກ່ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ เขาเตะตะกร้อ ตีแบตมิสตัน

72.ໄປຫາມາຍຫມໍແລ້ວທືຍັງ?ເຈົ້າ แปลว่า

แนวคำตอบ ไปหาหมอแล้วหรือยังคับ

73.ມື້ນີ້ມາໃຫ້ທ້ານຫມໍລົກແຂ້ວເຈົ້າ แปลว่าอะไร

แนวคำตอบ วันนี้มาให้หอมถอนฟันค่ะ


รออัพเดทครั้งต่อไป อัพเดทล่าสุด 21/05/60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวข้อสอบรามคำแหงความเห็น (0)