คำนวณวันประสูติของพระพุทธเจ้า จากวันปรินิพานตามคัมภีร์มูลศาสนาของเชียงใหม่

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันวิสาขบูชา ใกล้เข้ามา

วันนี้ผมค้นพบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันปรินิพพานและวันประสูติของพระพุทธเจ้า

บังเอิญอ่านตำนานมูลศาสนา ที่มาจากใบลานวัดเมืองมาง ของเชียงใหม่ (จากหนังสือ ตำนานมูลศาสนา เชียงใหม่ เชียงตุง โดย ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร และ ปวงคำ ตุ้ยเขียว, จัดพิมพ์โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗)

น่าสนใจ มีข้อความสรุปได้จากใบลานนั้นว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพาน วันอังคาร เพ็ญเดือน ๖ ไทย ปีมะเส็ง ก่อน พ.ศ.๑ ปี

ผมจึงนึกอยากทราบว่า ท่านเกิดปีนักษัตรอะไร?

ผมลองนับย้อนไป ๘๐ ปี คำนวณได้ว่า พระพุทธเจ้าประสูติปีระกา

แต่แล้วผมก็อยากทราบต่อไปอีกว่า ท่านประสูติวันอะไร?

ผมคำนวณ ใช้ตัวเลขว่า ปีหนึ่งมี 365.25 วัน พระชนมายุรวม ๘๐ ปี ก็เท่ากับ ๒๙,๒๒๐ วัน ในพระชนม์ชีพ หรือคิดเป็นสัปดาห์ได้เป็น ๔๑๗๔ สัปดาห์ มีเศษ ๒ วัน เมื่อนับย้อนไป ๒ วันนั้นก็คือวันอาทิตย์

ผมสรุปว่า พระพุทธองค์คงประสูติ วันอาทิตย์ ปีระกา เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในปีก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี (ถ้าข้อความในใบลานถูกต้องนะ)

ใครอยากคำนวณว่าวันตรัสรู้ตรงกับวันอะไร ปีนักษัตรอะไร ก็ไม่ยาก แต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลามาคำนวณ

แค่มาแบ่งปันเฉยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Buddhism and Philosophyความเห็น (0)