​ถิ่นทอง 5

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การเก็บซากตะเกียงโรมัน พระพุทธรูปศิลปะอมราวดีได้ ในถิ่นทองนี้ สะท้อนถึงอารยธรรมโรมัน อารยธรรมอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 2500 ปีมาแล้วที่ผู้คนติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันจนเกิดอาณาจักรศรีวิชัยที่มีเมืองท่าสำคัญคือนครศรีธรรมราชอันเป็นจุดศูนย์กลางทุกอย่าง

แง่คิดชาวยุโรปชำนาญการเดินเรือทะเลพวกเขาจึงสมัครเป็นกัปตันเรือท่องไปในโลกกว้างและบันทึกทำแผนที่ไว้เมื่อย้อนกลับบ้านตนแล้วแจ้งผู้ปกครองถ้าต้องการทองก็มุ่งมายังถิ่นทองนี้เมื่อขนสินค้าอันมีค่าก็มีโจรสลัดเกิดขึ้นตามมา

เมืองท่าน้ำโบราณ 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือทะเลฝั่งตะวันตกชื่อท่าน้ำตะโกลา ( TAKOLA ) ( เข้าใจว่าอยู่ในเขตตรัง กระบี่ พังงา ) ท่าเรือฝั่งตะวันออกชื่อท่าน้ำฟูนัน ( FUNAN ) เป็นท่าเรืออยู่ปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม ( น. 173 )สำหรับท่าเรือสำคัญอันเป็นศูนย์กลางของถิ่นทองนี้คือ

1.ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราช

2.ท่าเรือเมืองนครปฐม

3.ท่าเรือเมืองธาตุพนม นั้นแล.

...........................................

บรรณานุกรม

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ . ( 2547 ). ประวัติศาสตร์ไทย . กรุงเทพ ฯ : สุขภาพใจ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)