​ใครแบ่ง..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อใครคนใดใส่สมองของมนุษย์

แบ่งบุรุษแบ่งสตรีดีชั่วหนา

แบ่งทวีปแบ่งแผ่นดินแบ่งเงินตรา

แบ่งนภาอากาศกว้างทางห้ามบิน


แบ่งชนชั้นวรรณะแบ่งสูงต่ำ

แบ่งขาวดำค่ำเช้ารวยทรัพย์สิน

แบ่งประเทศเขตคามแบ่งแหล่งกิน

ฟังได้ยินคือมนุษย์สุดขำ...เอย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)