​ชีวิตที่พอเพียง : 2907. ประโยชน์ของวิกฤติ


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ในการประชุมกลุ่มสามพราน ที่เวลานี้เรียกว่า “การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย” มีการนำเสนอเรื่อง ความก้าวหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลกระทบและแนวทางแก้ไข ที่เมื่อผมนั่งฟังไปเรื่อยๆ ก็เกิดแรงบันดาลใจเขียนบันทึกนี้


วิกฤติที่ผมได้ฟังมีหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งคือ ความล้าหลังของระบบสุขภาพไทย


ที่จริงโลกเขาชื่นชมว่าระบบสุขภาพไทยก้าวหน้าน่าชื่นชมนะครับ แต่วงในของเราบอกว่าโรงพยาบาลของรัฐมีวิกฤติการเงิน ซึ่งยกเป็นภาพใหญ่ได้ว่า ระบบสุขภาพของเรามีวิกฤติด้าน Health Financing ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการบริหารโรงพยาบาลในภาพใหญ่ของประเทศ ที่รวมศูนย์เกินไป


วิจารณ์ พานิช

๗ เม.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)