สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐

...สงกรานต์ กศน.จังหวัด...ถนนสงกรานต์...สงกรานต์ กศน.อำเภอ...

สงกรานต์ปี ๒๕๖๐ นี้ ได้ร่วมทำบุญ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และดูการละเล่นสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้พอเย็นกายเย็นใจค่ะ เก็บภาพมาฝากนะคะ


11 เมษายน 2560 บุคลากรของ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญ และรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


13-15 เมษยน 2560 ตลอดเส้นทางถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน) มีรถบรรทุกคนบรรทุกน้ำมาสาดคนข้างทาง คนข้างทางก็เตรียมน้ำสาดคนบนรถเล่นกันอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ


18 เมษายน 2560 บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา กรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา และรดน้ำขอพรกรรมการสถานศึกษา ที่ กศน.อำเภอเสนาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)