​ชีวิตที่พอเพียง : 2906. กลุ่มสามพราน


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ในการประชุมกลุ่มสามพราน ที่เวลานี้เรียกว่า “การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย” มีการกล่าวทบทวนปฏิสนธิของการประชุมนี้ ว่าเริ่มในเดือน สิงหาคม ๒๕๒๙ และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมากว่า ๓๐ ปีแล้ว โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี สรุปว่า เป็นเวทีความคิด ซึ่งผมนึกในใจว่า เป็นเวทีคิดเชื่อมกับการปฏิบัติ หรือการกระทำ


การริเริ่มการประชุมนี้ ใช้หลักคิดว่า เป็นที่ประชุมรับฟังการทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง แล้วช่วยกันให้ข้อคิดเห็น ไม่ใช่เวทีปรับความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ทำงาน ตามที่ นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เสนอต่อ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ในปี ๒๕๒๙


ผมตีความว่า เวทีเพื่อบ้านเมือง เพื่อการสร้างสรรค์ ต้องไม่ใช่เวทีตั้งรับ ต้องเป็นเวทีเชิงรุก เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมหรือบ้านเมือง


วิจารณ์ พานิช

๗ เม.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)