Re-Accredit ครั้งที่4: องค์กรพยาบาล

เยี่ยมองค์กรพยาบาล

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00-16.00น.

ทีม 3 อ ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์และ ทีม 4 นท. หญิงภัคภร โลจนะวงศกร เข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์องค์กรพยาบาล

อาจารย์ถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

 • ใน line organization รองฯและผู้ช่วยฯ หัวหน้าพยาบาล รวมทั้งคณะกรรมการฯ ทำงานต่างกันอย่างไร ควรกำหนดบทบาทให้ชัดเจน
 • พันธกิจและภารกิจต่างกันอย่างไร (พันธกิจ คือ สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือขอบเขตที่องค์กรจะทำ ลูกค้าที่ให้บริการและบริการหลัก สำหรับภารกิจ คือ งานที่ต้องทำ)
 • พันธกิจแต่ละข้อ รองฯคนไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องกำหนดให้ชัด
 • คณะกรรมการฯ ต้องรับผิดชอบตามพันธกิจใด ระบุให้ชัด
 • นโยบายและเข็มมุ่งจะ function ได้จะต้องทำอย่างไร
 • ฝากแนวคิด 3P
 • หลายเรื่องยัง ON Process
 • ในเข็มมุ่ง ความเป็นมืออาชีพ จะดำเนินการต่ออย่างไร
 • ตัวชี้วัดใน center of excellent ต่างจาก KPI อย่างไร
 • เห็นงานขององค์กรฯ ทำค่อนข้างมาก ขอเชียร์ให้ทำต่อ
 • หัวหน้าพยาบาลได้ตอบ ประเด็น รองฯและผู้ช่วยฯ
 • </ul>


  หัวหน้าพยาบาล ว่า
  รองฯให้ทำงานเชิงนโยบายและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รองฯต้องออกมาทำงานfull time สำหรับผู้ช่วยฯหัวหน้าฯ สามารถทำงานร่วมกับภาระกิจเดิมได้ เช่น ตำแหน่ง ผู้ตรวจการ หรือหัวหน้าหอผู้ป่วยฯ เป็นต้น 

  หลังจากที่อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะเสร็จ มีคำถามจากทีมว่า เราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ 

  อาจารย์ตอบ คนมีอยู่ 3 ประเภท 1) ไม่รู้ เลยไม่ปฏิบัติ 2) รู้ แต่ไม่ตระหนัก 3) รู้ว่ามี แต่ไม่ทำ คนกลุ่ม3 ถือว่าผิดวินัย 


  สิ่งท้าทายและแนวทางแก้ไข 

    นท. หญิงภัคภร โลจนะวงศกร เสนอแนะ 

   Change mindset ต้องหาวิธีคิดที่เหมาะสม อ่านองค์กรให้ออก สร้าง trust Design ทุกอย่างให้ชัดเจน แล้วมา set priority ว่าอะไรจะทำก่อนหลัง ถ้าเราคลี่ flow process จะเห็นว่าหลายงานมีความทับซ้อนกัน การคลี่งาน จะเห็นจุดที่ทับซ้อนกันและจุดที่ต้องพัฒนา ทำให้บริหารจัดการได้ตรงประเด็น ดึงข้อมูลหน้างาน มาวิเคราะห์และหาทางพัฒนา   

    อ ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์ 

  เสนอแนะ สิ่งที่เสนอแนะมาทั้งหมด ฝากไปคิดต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร คลี่ flow process สิ่งที่สงสัยก่อน แล้วตามไปดูหน้างานว่าทำอย่างไร เขาทำได้หรือไม่ได้ ฝากเรื่องกำกับติดตาม โดยเฉพาะหัวหน้าหอผู้ป่วย ต้องนิเทศอยู่หน้างานเพื่อให้งานมีคุณภาพ บทบาทแต่ละตำแหน่งควรกำหนดให้ชัดเจน เช่น รองฯควรกำกับติดตามเชิงนโยบาย ผู้ช่วยและคณะกรรมการ ควรลง implement งาน   ต้องกำหนดบทบาทของผู้บริหารองค์กรพยาบาลให้ชัด ทั้งพันธกิจ ภาระกิจและนโยบาย รวมทั้งเข็มมุ่ง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลับไปทบทวนขั้นตอนการทำงาน flow process เพื่อหาจุดทับซ้อนและจุดที่ต้องพัฒนา หัวหน้าตึกจะต้องมีการนิเทศหน้างานเพื่อติดตามการทำงานตามแนวปฏิบัติฯ จะทำให้งานมีคุณภาพ ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล


  อุบล จ๋วงพานิช บันทึก 2 พฤษภาคม 2560 at 04.50  อ ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์ ถ่ายภาพร่วมกับพยาบาล

  กำลังใจ คนทำงาน</p><p>


  ตั้งใจ</p><p>

  อาจารย์ทั้งสองให้ข้อเสนอแนะชัดเจนค่ะ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สรุป ได้เนื้อหาเลยคะ

ได้นำไปใช้ประโยชน์เลย

ขอบคุณค่ะ. ข้อสรุปได้ประโยชน์มากๆค่ะ รพ.สงขลานครินทร์กำลังจะรับการประเมินAHA . 19-21ก.ค.นี้ค่ะ

ลองนำข้อมูลไปใช้ดูนะคะ ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ คุณจันทร์กระจ่า