วันนี้นำหนังสือที่จะฝึกงานไปยื่นต่อหน่วยงานที่ฝึกงานวันแรก และพบอาจารย์ที่คอยดูแล และแนะนำสถานที่ฝึกปฏิบัติและนัดพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสหน้า...พร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หลังจากนั้นก็กลับมามหาวิทยาลัยมาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นหางานวิจัยที่จะนำเสนอวันพุธหน้า