อย่าไว้ใจใคร  ถ้าคิดว่ายังไม่รู้จักเขาดีพอ  

มีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง

    กาลครั้งหนึ่ง  มีชะนีน้อย 6 ตัวเป็นเพื่อนกันและสนิทกันมาก          ไปไหนก็ไปด้วยกัน  และวันหนึ่งก็มีชะนีอีกตัวหนึ่งเข้ามาขออยู่ด้วย  ชะนีที่สนิทกันก็รับชะนีอีกตัวเข้ากลุ่มด้วย  โดยไม่คิดอะไร  แต่แล้วชะนีตัวใหม่ที่เข้ามาก็ทำเรื่องจนได้  มันชักนำชะนีหนึ่งใน 6 ไปเที่ยว  จนได้รู้จักชะนีหนุ่มอีกตัว  ชะนีสมาชิกใหม่ชักชวนชะนีน้อยไปพบชะนีหนุ่มจนสนิทชิดเชื้อกัน  ไปไหนก็ไปด้วยกัน  จนชะนีน้อยเกิดความรักกับชะนีหนุ่ม   แต่แล้วชะนีน้อยก็รู้ความจริงทั้งหมดว่าที่จริงแล้วเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด  ชะนีสมาชิกใหม่กับชะนีหนุ่มเขาสวมเขาให้ชะนีน้อย  เมื่อชะนีน้อยรู้เรื่องทั้งหมดก็ตัดใจ  โดยมีเพื่อนชะนีคอยปลอบใจ

      นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรไว้ใจใคร  ถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอ