หน่วยที่ 2  จำนวนนับ 6 10      http://gotoknow.org/file/025390033/fire_hot%5B1%5D.gif

กิจกรรมดำเนินการสอนก็คล้ายกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพราะเนื้อหาการจัดการเรียนรู้เป็นสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ       กิจกรรมเสริมทักษะแบบบูรณาการ      เริ่มการดำเนินการจำนวนนับ 6 10 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมบูรณาการ  ภาษาไทย  ศิลปะ  งานประดิษฐ์  โดยการเขียนตัวเลข 6 10 ในสมุดงานของนักเรียน  มีภาพระบายสี  ประดิษฐ์ตัวเลข 1 10 จากเศษวัสดุ  กระดาษนิตยสาร  เศษกระดาษสี  นำมาฉีกและนำมาปะแปะด้วยกาวให้เป็นตัวเลขสวยงาม แล้วสรุปด้วยเพลง จำนวนนับ ทำท่าประกอบ  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเพลิดเพลิน    กิจกรรมเล่นปนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จะให้นักเรียนมีส่วนร่วม  เช่น ให้หาลูกแก้ว

ภาพสัตว์  ดอกไม้  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ครูแนะนำพร้อมสาธิตการดำเนินกิจกรรมเล่นปนเรียนเป็นเกมง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เน้นการทบทวนเนื้อหาหลังเรียนจบแล้ว  เน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เกมหาคู่ แก้วมือไว  หยิบภาพทบทวนจำนวน ฯลฯ  กิจกรรมนี้เล่นแล้วเล่นอีก

การทดสอบจะมีการสร้างแบบทดสอบจำนวน 6- 10  จำนวน  10 ข้อตัวเลือก        และมีแบบประเมินกิจกรรมระหว่างดำเนินกิจกรรมขณะสอน  ปรากฎว่าทำแบบทดสอบได้ทุกคนและเรียนอย่างมีความสุข   ตัวอย่าง  กิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่  2 สมุดงานนักเรียน ประดิษฐ์ตัวเลข  เกมการศึกษา เกมหาคู่  เกมแก้วมือไว  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  มีการจัดกิจกรรมบูรณาการ  ตามสาระที่  1  เพียงเท่านี้  ไว้พบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่  3  นะคะ