ผ่านวันอบรมไปตั้งหลายวันแล้วทำไมไม่ค่อยมีใครเขียนบล็อกกันเลยระวังจะลืมนะจ๊ะ วิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยแรก ๆ ที่เริ่มดำเนินการ เป็นตัวอย่างเรื่องบล็อกนะจะได้แลกเปลี่ยนกันกับคนอื่นในหน่วยงานอื่นได้ด้วย Learn to share  Share to learn ไง