​ชีวิตที่พอเพียง : 2900. KM 4.0 : มิติใหม่ของการจัดการองค์กรเรียนรู้


นี่คือรายการหนึ่งในห้อง Sapphire 203 ของการประชุม 18th HA Forum วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ประเด็น Management for the Future ที่ทีม สคส. ได้ไปนำเสนอ โดยผมกล่าวนำเชิงทฤษฎี ๓๐ นาที แล้วคุณแอนน์ (ชุติมา อินทรประเสริฐ) กับคุณวิ (วิชุดา ลิ้มศุภวานิช) เสนอภาคปฏิบัติจากการดำเนินการ KM 4.0 ใน DHS


ดู PowerPoint ประกอบ ที่นี่ และฟังเสียงการนำเสนอและข้อซักถามได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๕ มี.ค. ๖๐[file powerpoint]
[file audio]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)