ตัวการันต์

ตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์คือคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต (์) กำกับอยู่ข้างบน ซึ่งมีอยู่ 3 แบบคือ

1. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะตัวเดียว

2. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะสองตัว

3. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะและสระ

ตัวอย่างคำที่มีตัวการันต์

1. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะตัวเดียว

กฎเกณฑ์ คอมพิวเตอร์ โจทย์ ทรัพย์ พิมพ์งาน แพทย์ ดาวเคราะห์ พระสงฆ์ ประโยชน์ อารมณ์ เหตุการณ์ สัตว์ อาจารย์ เถาวัลย์ เจดีย์ ประสงค์ อาทิตย์ รถเมล์ วันเสาร์ สมบูรณ์ ศัพท์ ซื่อสัตย์ ทุกข์ เลขศูนย์ ลิฟต์ โทรศํพท์ โทรทัศน์ ไปรษณีย์ มนุษย์ วันศุกร์ วิเคราะห์ อุปกรณ์ ยักษ์ สตางค์ ดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์

2. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะสองตัว

ดวงจันทร์ เวทมนตร์ สัญลักษณ์ พระอินทร์ วิทยาศาสตร์

3. ตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะและสระ

ศักดิ์ศรี สวัสดิ์ บริสุทธิ์ รามเกียรติ์ เผ่าพันธุ์ ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์


แหล่งข้อมูล

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/597395

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทยที่ควรรู้ความเห็น (0)