สวัสดีปีใหม่ไทย

....ขอมอบให้กัลยาณมิตรทุกท่าน...ครับผม...

ขอขอบคุณบทกลอน จาก อินเตอร์เนต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่าง พอเพียงความเห็น (0)