​170411-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Concensus & consensus

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม


Common Errors in English Usage

อธิบาย ไม่มีคำ “concensus” ใน ภาษาอังกฤษ

อาจเข้าใจผิดและเติม “con” นำหน้าคำ “census”

ซึ่ง Dictionary.com ให้การออกเสียง สะกดว่า “SEN-suh s”)

หมายถึง “การสำรวจจำนวนประชากร” คือ

“an official counting” โดยเฉพาะจำนวน “country’s inhabitants” เช่น

‘When was the last census in Britain?’

รูป พหูพจน์ คือ “censuses”

คำที่อาจ สับสนกับ “consensus”

สะกดการออกเสียง ตาม Dictionary.com ว่า “kuh n-SEN-suh s”.


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ สำนวน “consensus of opinion”

ที่บางครั้ง ถูกวิจารณ์ ว่าเป็นวลีฟุ่มเฟือย ควรหลีกเลี่ยง ในประโยคเช่น

‘The committee’s statement represented a consensus of opinion.

อย่างไรก็ตาม ถือว่าใช้ “consensus” ได้ใน นัยว่า ‘majority of opinion’

แทนที่ ความหมายเดิม ที่ยังใช้ได้อยู่ว่า “general agreement’ หรือ “concord”

คำวิจารณ์ต่อการใช้คำนี้ มีอยู่ต่อเนื่อง ทั่วไป

แต่ก็ยังมีการใช้ ไม่บ่อยนัก ในการ “เขียนเรียบเรียงเป็นทางการ”

สำนวน “general consensus” ก็ถูกวิจารณ์ว่า เป็นคำฟุ่มเฟือย เช่นกัน

และยังคง มีการใช้ “consensus”ทั่วไป

เป็น คำกำหนดในวลี consensus politics”


Collins English Dictionary

อธิบายว่า ในเมื่อคำ “consensus” อ้างอิงถึง “a collective opinion”

ดังนั้น การใช้ “of” ในสำนวน “consensus of opinion”

ถือเป็น การใช้ที่ฟุ่มเฟือย ควรหลีกเลี่ยง


ตัวอย่างประโยค ใช้คำ “consensus”

‘They censuses the deer in the forest.’

‘An attempt to reach a consensus.’

‘There seems to be a consensus that the plane should be rejected.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)