ก้าวสู่ AEC ด้วยการตลาด E-Commerce

บทความทางด้านการตลาดของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ใน ส.ส.ท.TPA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำเดือน ตุลาคม 2556...เรื่อง...ก้าวสู่ AEC ด้วยการตลาด E-Commerce...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)