บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ก้าวสู่ AEC ด้วยการตลาด E-Commerce