"ธุรกิจดาวรุ่งของไทยในปี 2560 หรืออนาคตอันใกล้"

แหล่งอ้างอิง : http://themomentum.co/successful-datalab-business-...

ธุรกิจดาวรุ่งของไทยในปี 2560 หรืออนาคตอันใกล้

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไทยทำการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2560 โดยวิเคราะห์จาก ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ความนิยม และความสามารถในการรับความเสี่ยง และ 10 อันดันธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งคือ

1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

2. ธุรกิจเรื่องสำอาง และครีมบำรุงผิว

3. ธุรกิจ E-Commerce

4. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง

6. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

7. ธุรกิจบริการทางการเงิน

8. ธุรกิจโมเดิร์น เทรด ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจออแกไนซ์

9. ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา

10. ธุรกิจให้คำปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี

จะเห็นได้ว่า เทรนด์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐบาลออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ อีคอมเมิร์ช การท่องท่องและการบริการด้านการเงิน และจะให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ความงาม และประกันชีวิต มีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย

แหล่งอ้างอิง : http://www.thaismescenter.com

http://themomentum.co/successful-datalab-business-...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)